Polityka prywatności

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nasza Firma chroni dane osobowe Użytkowników.
Każdy Klient chcący zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w naszym sklepie umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie Użytkownika, a także zmiana danych.

Nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Twoje dane osobowe, które nam podajesz (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

Należy pamiętać aby po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknąć na link “wyloguj”. Należy również nikomu nie udostępniać loginu i hasła do Twojego konta.

ZBIERANIE DANYCH I ICH WYKORZYSTYWANIE

 1. Użytkownik zakładając konto w sklepie wwww.ceramizer.pl/sklep i podając swoje dane osobowe akceptuje Regulamin sklepu internetowego www.ceramizer.pl/sklep.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia internetowego lub udzielenia odpowiedzi na pytanie do chwili zakończenia procesu sprzedaży: w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ceramizer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”).
 4. Odbiorcami przetwarzanych przez Ceramizer sp. z o.o. danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień internetowych (np. kurierzy) oraz systemów teleinformatycznych . Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Ceramizer sp. z o.o. danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw można składać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: arturkilianski@ceramizer.pl .
 6. W związku z uprawnieniami Klienta wynikającymi z rękojmi za wady towaru, które zostały opisane w art. 556 i następne kodeksu cywilnego oraz obowiązkami fiskalnymi Ceramizer sp. z o.o., dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 5 lat od zakończenia procesu sprzedażowego.
 7. Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Klienta, witryny www.ceramizer.pl oraz www.ceramizer.pl/sklep wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klienta może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
 9. Ceramizer sp. z o.o. nie będzie udostępniał bez zgody Klienta dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary www.ceramizer.pl/sklep mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy zakładów naprawczych, serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach : www.ceramizer.pl, www.ceramizer.pl/sklep.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: info@ceramizer.pl