Zastosowanie

Ceramizery® to innowacyjne preparaty do regeneracji i zabezpieczania powierzchni tarcia podzespołów:

  • Silników spalinowych
  • Skrzyń biegów
  • Przekładni głównych (tylnych mostów)
  • Reduktorów
  • Układów przeniesienia napędu, przegubów homokinetycznych, kół zębatych, łańcuchów
  • Układów wspomagania kierownicy
  • Układów hydraulicznych
  • Łożysk tocznych i ślizgowych
  • Sprężarek
  • Układów zasilania paliwem

 

Możliwości zastosowania dodatków do oleju Ceramizer® są bardzo szerokie, oto niektóre z nich:

 

Samochody osobowe

Większość posiadaczy samochodów żywi szczególny stosunek do swoich pojazdów, oczekując niezawodności samochodów, trwałości, niskiego zużycia paliwa i osiągów, często przewyższających gwarantowane przez producenta. Wyrazem tego jest dbałość o zespoły samochodu posunięta aż do tuningu.

Chcąc przyczynić się do polepszenia parametrów pracy jednostki napędowej i układu przeniesienia napędu, należy zmniejszyć ograniczenia osiągów spowodowane tarciem. Takie możliwości stwarza technologia ceramizacji, polegająca na znaczącym, bo prawie 10 – krotnym zmniejszeniu współczynnika tarcia, i to na przebieg przynajmniej 70 tys. km. W wyniku jej stosowania zwiększa się trwałość silnika, trwałość skrzyni biegów, a tym samym trwałość i niezawodność samochodu. Spada zużycie paliwa i materiałów smarnych, znacząco spada udział szkodliwych składników w spalinach, poprawia się bezpieczeństwo jazdy, możliwość kontynuowania jazdy bez oleju nawet 500 km (zobacz testy).

Efekty takie można uzyskać stosując proponowaną technologię, nie tylko w samochodach nowych, ale nawet mocno wyeksploatowanych, bowiem w wyniku jej stosowania następuje regeneracja współpracujących elementów (własności remontowe) i to bez demontażu zespołów objętych jej stosowaniem. Zatem samochód może być zawsze jak nowy! Bardzo ważnym efektem stosowania technologii ceramizacji jest łatwość uruchamiania silnika zimnego, nawet w czasie mrozu, dzięki wyeliminowaniu w znacznym stopniu oporów suchego tarcia, które to towarzyszy każdemu rozruchowi silnika.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomagania dodatek do paliwadodatek do paliwa

Motocykle i skutery

Wysokie obroty i duże obciążenie to często spotykane w jednośladach warunki pracy. Wpływa to bezpośrednio na szybsze niż w silnikach samochodowych zużycie jednostek napędowych. Ceramizacja pozwala skutecznie zabezpieczyć powierzchnie tarcia w silnikach jednośladów oraz na skutek spadku współczynnika tarcia – zmniejszyć zużycie paliwa.

dodatek do olejudodatek do paliwadodatek do oleju silnikowegosmar do łańcucha motocyklowego

Taxi

Silniki samochodów taksówek, należą chyba do najczęściej uruchamianych spośród pojazdów zarobkowych. Pamiętając, że każde uruchomienie silnika powoduje jego zużycie równoważne 300 – 400 km przebiegu pojazdu, znając liczbę uruchomień, ławo policzyć ilość “wirtualnych” kilometrów, powodujących jednak rzeczywiste zużycie silnika (np. tylko kierowcy taksówek wiedzą ile przejechanych kilometrów przypada na jedno uruchomienie silnika).

Taksówka najczęściej jest eksploatowana w warunkach ruchu miejskiego, gdzie mamy do czynienia z krótkimi odcinkami jazdy, przy częstych postojach na światłach, niskich obrotach, często niedogrzanego silnika, (np. w korkach) i wzbogaconej mieszance paliwa spłukującej olej z gładzi cylindra, szczególnie w niskich temperaturach w okresie zimy. Dodając do tego zużycie akumulatora (permanentnie niedoładowanego) i występujące trudności z uruchomieniem silnika, a także opory w układzie przeniesienia napędu (skrzynia, most) spowodowane zwiększoną lepkością oleju oraz tarciem, mamy aż nadto powodów do zastosowania preparatów technologii ceramizacji.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomagania dodatek do paliwa

Transport

Długie, wielodniowe marszruty, z dala od baz, wymagają aby pojazdy transportowe charakteryzowała niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Jednak często zdarza się, że wyeksploatowane pojazdy zawodzą i wymagana jest ich naprawa. Naprawa uszkodzonego silnika czy skrzyni biegów “TIR-a” w terenie, jest powodem do urządzania prawdziwej wyprawy serwisu wysłanego z bazy lub ponoszenia wysokich kosztów naprawy przez inne serwisy (nierzadko zagraniczne).

Ponadto, na tak długich trasach, nawet 5% oszczędności paliwa i rzadsze wymiany oleju, mogą zdecydować w konsekwencji o konkurencyjności firmy transportowej. To już jest powód do zastosowania Ceramizerów®. Nie bez znaczenia jest możliwość kontynuacji jazdy przy awaryjnym wycieku oleju (uszkodzenie misy olejowej, obudowy skrzyni biegów, tylnego mostu itp.) szczególnie na obszarach, gdzie odległości do stacji obsługi liczy się w setkach kilometrów. W transporcie lokalnym można sięgnąć do rezerw związanych z amortyzacją pojazdu, przedłużając jego żywotność, regenerując podzespoły bez wyłączania pojazdu z eksploatacji przy zastosowaniu technologii ceramizacji.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do paliwadodatek do układu wspomaganiadodatek do paliwa

Nauka jazdy

Instruktorzy nauki jazdy wiedzą najlepiej, jakie “katorgi” serwują pojazdom uczestnicy kursów. Do reguły należy częste uruchamianie zatrzymanego wraz z pojazdem silnika (często przy włączonym biegu), wykorzystywanie całego zakresu obrotów silnika podczas ruszania, jazda “skokami” itp. atrakcje.

Z reguły treningi jazdy prowadzone są przy zastosowaniu niskich obrotów silnika (znacznie poniżej optymalnych dla danego biegu), co w sumie stwarza warunki do szybkiego zużycia współpracujących elementów. Aby uodpornić silniki i układy przeniesienia napędu na warunki w jakich pracują w pojazdach szkoleniowych, celowym wydaje się zabezpieczenie ich za pomocą technologii ceramizacji.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomagania dodatek do paliwa

Maszyny rolnicze

Ciągniki rolnicze i kombajny, pracując w bardzo ciężkich warunkach (nie tylko terenowych: zapylenie, zmienne obciążenia, różnej jakości paliwa, zróżnicowany poziom obsługi), narażone są na zużycie jednostek napędowych. Są nimi najczęściej silniki Diesla, wymagające do prawidłowej pracy i osiągania założonych parametrów eksploatacyjnych, a także łatwego uruchamiania, zachowania optymalnych luzów i przez to odpowiedniej szczelności i ciśnienia sprężania.

Najczęściej okresy międzynaprawcze silników ciągników rolniczych nie przekraczają kilku sezonów, co wiąże się ze znaczącymi (w obecnej sytuacji na wsi) kosztami, znacznie obniżając efektywność (opłacalność) prowadzenia gospodarstw. Ponadto wieś wyposażona jest w przeważającej części w ciągniki starszej generacji, mocno wyeksploatowane, wymagające ciągłych napraw.

Panaceum na to może być zastosowanie w szerokim zakresie proponowanej technologii ceramizacji, pozwalającej na naprawę i zabezpieczenie przed tarciem silników, i zespołów przeniesienia napędu ciągników rolniczych, bez ich demontażu i wysoko wykwalifikowanej obsługi, bezpośrednio w gospodarstwie i przy niewielkim koszcie. To samo dotyczy także innych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

dodatek do olejudodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomaganiadodatek do paliwadodatek do paliwa

Sprzęt ogrodowy

Kosiarki spalinowe, generatory prądu, piły mechaniczne – wszystkie te urządzenia są „zimowane” i stoją w garażu nieużywane przez kilka miesięcy. Konsekwencją tego jest stopniowa korozja elementów tarcia wewnątrz silnika co istotnie skraca żywotność danego mechanizmu. Zastosowanie technologii ceramizacji zabezpiecza przed korozją powierzchnie tarcia. Dodatkowo technologia zabezpiecza przed zużyciem podczas pracy urządzenia – tym samy nierzadko kilkukrotnie wydłuża wytrzymałość sprzętu ogrodowego.

dodatek do oleju silnikowego

Służby drogowe

Pojazdy służb drogowych, często o specjalnym wyposażeniu, pozostając przez dłuższy czas nieużywane, powinny swoją dyspozycyjność wykazywać bezproblemowym uruchamianiem i bezawaryjną pracą w najbardziej skrajnych warunkach atmosferycznych i drogowych – do tego są przeznaczone. Aby uzyskać taki stopień gotowości sprzętu drogowego, należy zminimalizować opory (m. in. tarcia) występujące w jego mechanizmach i zwiększyć odporność współpracujących powierzchni na utlenianie i to niezależnie od stanu czynnika smarowniczego (oleju, smaru). Kłopotów z uruchamianiem oraz awaryjnością tego rodzaju sprzętu, pomoże uniknąć stosowanie Ceramizerów®.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomaganiadodatek do paliwadodatek do paliwa

Straż pożarna, Policja, Pogotowie

Samochody tych służb powinny spełniać takie warunki, jak: niezawodność (szczególnie uruchamiania), możliwie szybkie osiąganie założonych parametrów trakcyjnych, w każdych warunkach pogodowych (temperatura), przy jednocześnie, co jest wymogiem chwili – niskich kosztach eksploatacji (zużycie paliwa, naprawy itp.).

Sprzeczne na pozór i trudne do osiągnięcia dotychczas wymagania można stosunkowo tanio uzyskać stosując Ceramizery®. Zastosowanie ich powoduje znaczne (około 8 krotne) zmniejszenie współczynnika tarcia, co umożliwia łatwy rozruch zimnego i dawno nie uruchamianego silnika, i co ważne, możliwość natychmiastowego pełnego jego obciążenia, bez obawy zatarcia. Zmniejszenie zużycia paliwa oraz wydłużenie przebiegów między wymianami oleju, jest pochodną zastosowania technologii ceramizacji. Nie bez znaczenia jest stosowanie Ceramizerów® do przegubów, skrzyń biegów, tylnych mostów i układów kierowniczych, podnosząc ich sprawność i niezawodność.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomaganiadodatek do paliwa

Pojazdy wojskowe

Tu właśnie stosowanie technologii ceramizacji wzięło swój początek, i to nie tylko w celu poprawienia parametrów użytkowych broni (lufy, mechanizmy uzbrojenia itp.), ale także w sprzęcie zmotoryzowanym. Zwielokrotniona trwałość mechanizmów, zmniejszenie oporów tarcia i poprawa bezawaryjności środków transportowych i bojowych jest nie do ocenienia.

To nie tylko znaczące oszczędności finansowe w czasie pokoju, ale bezpieczeństwo ludzi i skuteczność prowadzenia działań przy użyciu bardziej niezawodnego sprzętu, odpornego na oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych i agresywnego działania środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne a nawet wycieki (także całkowity brak) olejów i smarów, zapylenie (szczególnie niszczącą krzemionką).

Stosowanie technologii ceramizacji pozwala na znaczne ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie czynności obsługowych magazynowanego sprzętu zmotoryzowanego (ochronna cecha warstwy ceramiczno-metalowej), gdyż jest on łatwy do uruchomienia w każdej chwili. Oszczędniejsze zużycie materiałów pędnych i smarnych, i to w całym okresie eksploatacji, a także możliwość wydłużenia resursu sprzętu – to także powody do szerokiego stosowania środków technologii ceramizacji w wojsku.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do paliwadodatek do układu wspomagania

Ciężkie maszyny robocze

Maszyny i urządzenia budowlane pracują w warunkach znacznych i zmiennych obciążeń, znacznego zapylenia, często niedostatecznego smarowania. Są to czynniki niewątpliwie niesprzyjające ich trwałości. Oprócz jednostek napędowych, na ekstremalne warunki pracy w sprzęcie budowlanym narażone są inne jego mechanizmy.

Zakresem swoich zastosowań technologia ceramizacji obejmuje także i te mechanizmy. Trwałość sprzętu ciężkiego i jego niezawodność uzyskana może być przez zastosowanie całej gamy oferowanych środków technologii ceramizacji, od preparatów do jednostek napędowych po smary regenerujące i zabezpieczające różne mechanizmy narażone na tarcie. O efektach wynikających z uniknięcia napraw (bardzo kosztownych i wstrzymujących cykl inwestycyjny) tego sprzętu na placach budowy nie trzeba nikogo, kto go eksploatuje przekonywać.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do paliwadodatek do układu wspomagania

Pojazdy zabytkowe

Kolekcjonerzy i fani zabytkowych samochodów i motocykli, w czasie ich odbudowy (rekonstrukcji) natrafiają na barierę braku części zamiennych do tego typu pojazdów. Uruchomienie pojazdu, nawet kompletnego i utrzymanie go w stanie użytkowym, jest często udaremnione przez brak części.

W takich przypadkach nieocenione usługi, a nawet jedyne wyjście, daje możliwość zastosowania technologii ceramizacji. Ciekawostką związaną z jej stosowaniem jest to, że najlepsze efekty uzyskuje się dla materiałów gorszej jakości (zwykle stale i żeliwa), które dawniej stosowano do budowy podzespołów samochodów – stąd ich naturalna niska trwałość. Można już sobie wyobrazić samochód czy motocykl z początku wieku (XX-go), pokonujący bez napraw tysiące kilometrów (trwałość warstwy ceramiczno-metalowej oceniana jest na 70 tys. km.), czy choćby “Warszawy”, “DKW”, “VW”, “Syreny 102” itp. w lepszej kondycji niż po opuszczeniu fabryki.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do paliwa

Sporty motorowe i ekstremalne

Silniki stosowane w sportach motorowych (w motocyklach, samochodach, łodziach, motolotniach itp.), są najczęściej mocno wysilone, a więc poddane ekstremalnym obciążeniom ich części. Efektem ubocznym tego (ograniczającym osiągi) jest znaczne wydzielanie ciepła, spowodowane tarciem współpracujących elementów. Powoduje to określone problemy z doborem materiałów eksploatacyjnych, częstymi naprawami i wymianą zużywających się ponad miarę części i awariami, często niweczącymi oczekiwany sukces sportowy.

Eliminacja zjawiska tarcia i uodpornienie trących powierzchni części na wysokie temperatury pracy w warunkach ograniczonego smarowania (tarcie suche), jest kluczem do poprawienia zarówno osiągów jednostek napędowych jak i bezpieczeństwa oraz trwałości silnika. Uzyskanie takich efektów możliwe jest dzięki stosowaniu technologii ceramizacji. Ceramizer nie powoduje negatywnych efektów ubocznych, które mogłyby pogorszyć efektywność pracy takich silników.

dodatek do silnikadodatek do oleju silnikowego dodatek do oleju skrzyni biegów dodatek do układu wspomagania dodatek do paliwa

Kutry, łodzie i inne jednostki pływające

Jednostki pływające, wyposażone w silniki spalinowe, działają w środowiskach agresywnych (znaczna wilgotność powietrza, mgła wodna, silne zasolenie itp.). Zjawiska te wywołują niekorzystne zmiany na powierzchniach metali, a szczególnie w warunkach ich kontaktu (tarcie, korozja).

Szybkość zmian potęguje wysoka temperatura, która jest wynikiem tarcia współpracujących elementów i spalania w silnikach, co znacząco obniża trwałość mechanizmów jednostek napędowych. Ponieważ obniżenie agresywności środowiska nie wchodzi w grę, w celu przedłużenia trwałości silników i innych mechanizmów na obiektach pływających, niezbędne jest uodpornienie części mechanizmów na czynniki agresywne i obniżenie lokalnej temperatury trących się powierzchni, co umożliwia technologia ceramizacji.

dodatek do oleju silnikowego dodatek do paliwa