Instrukcja do czterosuwowych silników sprzętu ogrodowego (CG-4T)

Najwyższą efektywność w stosowaniu Ceramizera®, uzyskuje się przestrzegając ściśle zaleceń i instrukcji.

 1. Technologia jest przeznaczona do zabezpieczenia nowych i regeneracji zużytych, ale nieuszkodzonych mechanizmów.
 2. W trakcie całego procesu ceramizacji (30 motogodzin) nie wymieniać oleju. Olej wymienić w terminie kolejnej wymiany.
 3. Ceramizer® można mieszać z dowolnym rodzajem oleju i stosować do wszystkich rodzajów silników spalinowych: benzynowych i Diesla (z wtryskiem bezpośrednim typu common-rail, pompami sekwencyjnym i rozdzielaczowymi, pompowtryskiwaczami) oraz silników zasilanych gazem, z turbodoładowaniem, z katalizatorem spalin, z sondą lambda.
 4. Zaniżona doza Ceramizera® nie przyniesie oczekiwanych korzyści.
 5. Zawyżona (np. 2 razy większa) doza Ceramizera® nie powoduje żadnych skutków ubocznych jedynie wydłuża się czas trwania obróbki.
 6. Dla bardzo wyeksploatowanego (ponad 85% zużycia) silnika należy zwiększyć o 50% dawkę Ceramizera®.
 7. Dla silników stosowanych w ekstremalnych warunkach eksploatacji, zaleca się podwojenie dawki Ceramizera®, w stosunku do ilości określonej w tabeli.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

 1. Jeden dozownik łatwo rozpuszczalnego w oleju preparatu o masie netto 4 g.
 2. Niniejszą instrukcję.

ZALECENIA:

 1. Wykonać pomiar ciśnienia końca sprężania (przed i po obróbce) w cylindrach silnika – celem potwierdzenia skuteczności działania Ceramizera®.
 2. CG4T Można stosować na każdym etapie eksploatacji, najlepiej po wymianie oleju, aby jak najdłużej (do kolejnej wymiany oleju) kontynuować pracę z Ceramizerem®.
 3. Stosować przede wszystkim profilaktycznie, w celu zabezpieczenia silnika przed skutkami tarcia, przedłużając znacząco jego żywotność i czas bezawaryjnej pracy.
 4. Można stosować z każdym rodzajem oleju.
 5. W trakcie pełnej obróbki (30 mth, 1500 km ) nie wymieniać oleju.

INSTRUKCJA:

 1. Rozgrzać silnik do temperatury roboczej , uruchamiając silnik na 10 minut.
 2. Wyłączyć silnik.
 3. Odkręcić korek wlewu oleju i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu oleju.
 4. Zakręcić korek wlewu oleju.
 5. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 15 min.
 6. Przez pierwsze 4 mth użytkować urządzenie w sposób łagodny – nie przeciążając silnika. Zaleca się pozostawienie uruchomionego silnika bez obciążenia na 4 godziny.
 7. Po 4 mth można obciążać silnik bez ograniczeń. Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 30 mth przebiegu, ale już w normalnych warunkach eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju!
 8. W przypadku stosowania zwiększonej ilości preparatu (np. 2 dawek) zaleca się zastosowanie pierwszej dozy (według załączonej instrukcji), a następnie po 10 mth zastosowanie w ten sam sposób drugiej (i kolejnej) dozy (zwiększa to efektywność tworzenia się warstwy ceramiczno-metalowej w miejscach tarcia).

UWAGI:

 1. W przypadku wcześniejszego stosowania dodatków do oleju (z molibdenem lub teflonem) zaleca się wymianę oleju z przemyciem silnika przed stosowaniem Ceramizera®. Inaczej skuteczność obróbki Ceramizerem® będzie zmniejszona, a czas ceramizacji wydłuży się.
 2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych silnika (np. pęknięty pierścień tłokowy, nieszczelne zawory, głębokie rysy na gładzi cylindra itp.) należy naprawić usterki, po czym zastosować obróbkę Ceramizerem®.
 3. Ceramizer® nie regeneruje miejsc, gdzie występuje tarcie gumy lub tworzyw sztucznych o metal.
 4. Jeśli silnik jest wyposażony w odśrodkowy filtr oleju, należy przed zastosowaniem Ceramizera® wyczyścić filtr, a najlepiej na czas obróbki wyłączyć go z obiegu oleju, stosując przewód obejściowy (jeśli jest to konstrukcyjnie możliwe). W tego rodzaju filtrach, cząsteczki preparatu mają skłonność do osadzania się i tym samym znacząco mniejsza ich ilość dociera do powierzchni tarcia.
 5. Dozowniki/strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są również uważane za prawidłowo napełnione.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Produkt jest bezpieczny zgodnie z aktualnymi normami UE.
 2. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 oC. W przypadku gdy temperatura przechowywania przekroczy +40 oC produkt może sedymentować, wówczas należy preparat wstrząsnąć i schłodzić do temperatury poniżej +40 oC aby go bezpiecznie użyć.
 3. Nie zapycha filtrów oleju ani kanałów olejowych.
 4. Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 5. Ceramizer® nie zmienia reologicznych parametrów oleju, nie powoduje tworzenia cząsteczek sadzy, popiołów siarczanowych, fosforu i siarki, w związku z tym nie wpływa na pracę DPF i można go bezpiecznie stosować w silnikach z DPF. Filtr cząstek stałych (DPF) to metalowa puszka wypełniona w środku ceramicznym wkładem na którym osadzają się cząsteczki sadzy, które w określonych warunkach eksploatacji są dopalane.
 6. Chronić przed dziećmi.

BADANIA:

Skuteczność potwierdzona w testach zamieszczonych na www.ceramizer.pl.

SKUTECZNOŚĆ:

 1. Trwałość i efektywność wytworzonej warstwy ceramicznometalowej wynosi około 1400 mth. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować Ceramizer® CG4T aby jeszcze przedłużyć jego żywotność.
 2. Stosowanie Ceramizerów® jest w pełni bezpieczne dla każdego typowego i eksploatacyjnie zużytego, ale sprawnego silnika. Stosowanie Ceramizerów® nie powoduje żadnych uszkodzeń silnika.

Ściągnij instrukcję CG-4T (format PDF)