Instrukcja do dwusuwowych silników sprzętu ogrodowego (CG-2T)

Najwyższą efektywność w stosowaniu Ceramizera®, uzyskuje się przestrzegając ściśle zaleceń i instrukcji.

 1. Technologia jest przeznaczona do zabezpieczenia nowych i regeneracji zużytych, ale nieuszkodzonych mechanizmów.
 2. Ceramizer® można mieszać z dowolnym rodzajem oleju i stosować do wszystkich rodzajów silników dwusuwowych.
 3. Zaniżona doza Ceramizera® nie przyniesie oczekiwanych rezultatów obróbki.
 4. Zawyżona (np. 2 razy większa) doza Ceramizera® nie powoduje skutków ubocznych.
 5. Dla wyeksploatowanego (ponad 50% zużycia) silnika zaleca się dodatkowo stosować Ceramizer® aplikując go na ścianki cylindra przez otwór po wykręconej świecy.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

 1. Jeden dozownik łatwo rozpuszczalnego w oleju preparatu o masie netto 4 g.
 2. Niniejszą instrukcję.

ZALECENIA:

 1. Zalecamy wykonać pomiar ciśnienia końca sprężania (przed i po obróbce) w cylindrach silnika – celem potwierdzenia skuteczności działania Ceramizera®.
 2. Ceramizer® CG2T można stosować po dotarciu tj. po 20 mth (motogodzinach) i potem na każdym etapie eksploatacji.
 3. Stosować profilaktycznie, w celu zabezpieczenia silnika przed skutkami tarcia, przedłużając znacząco jego żywotność i czas bezawaryjnej pracy.
 4. Można stosować z każdym rodzajem oleju.
 5. Można stosować w silnikach dwusuwowych dowolnych maszyn i urządzeń.
 6. Można stosować w silnikach z nikasilem.

INSTRUKCJA:

Etap I – Ceramizer do 1 lub 2 litrów oleju

 1. Dozę/zy Ceramizera® CG2T wymieszać z 1 lub z 2 litrami oleju wg powyższej tabeli
 2. Mieszaninę oleju z Ceramizerem® zużyć, dodając do paliwa w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta silnika.
 3. Przed każdym kolejnym dodaniem do paliwa lub zbiornika automatycznego smarowania porcji mieszaniny oleju z ceramizerem należy wielokrotnie tę mieszaninę wstrząsnąć.
 4. Eksploatować silnik dodając mieszaninę oleju z ceramizerem do jej wyczerpania.
 5. Po zużyciu 1 litra mieszaniny oleju z ceramizerem należy sprawdzić organoleptycznie filtr paliwa i w przypadku jego zabrudzenia należy go wymienić.

Etap II – Ceramizer do cylindra

 1. Rozgrzać silnik do temperatury roboczej, uruchamiając go na około 10 minut.
 2. Wyłączyć silnik.
 3. Wykręcić świecę zapłonową.
 4. Ustawić tłok w górnym zwrotnym punkcie.
 5. Zaaplikować 1/2 dozy Ceramizera® przez otwór po wykręconej świecy (starając się rozprowadzić Ceramizer® po ściankach cylindra).
 6. Nie wkręcając świecy obrócić kilkadziesiąt razy wałem korbowym (np. używając przez kilka sekund cięgna rozruchowego lub rozrusznika). Czynność wykonywać przy wyłączonym zapłonie lub wyjętej z „fajki” świecy.
 7. Powtórzyć kroki 4-6 dla pozostałej 1/2 dozy i następnie przejść do kroku nr 8.
 8. Wkręcić świecę.
 9. Uruchomić silnik, pozostawić na biegu jałowym około 15 min po czym można silnik normalnie eksploatować korzystając z mieszaniny sporządzonej w etapie I.

Oba etapy użycia Ceramizera® zaleca się wykonać w tym samym cyklu aplikacji.

UWAGI:

 1. W przypadku uszkodzeń mechanicznych silnika (np. pęknięty pierścień tłokowy, głębokie rysy na gładzi cylindra itp.) należy naprawić usterki, po czym zastosować obróbkę Ceramizerem®.
 2. Ceramizer® nie regeneruje miejsc gdzie, występuje tarcie gumy lub tworzyw sztucznych o metal.
 3. Dozowniki/strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są również uważane za prawidłowo napełnione.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Produkt jest bezpieczny zgodnie z aktualnymi normami UE.
 2. Ceramizer® jest neutralny wobec oleju, można go stosować do każdego oleju – nie zmienia fizykochemicznych i reologicznych parametrów oleju (potwierdza to ekspertyza Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych NR 6/55/08)
 3. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 oC. W przypadku gdy temperatura przechowywania przekroczy +40 oC produkt może sedymentować, wówczas należy preparat wstrząsnąć i schłodzić do temperatury poniżej +40 oC aby go bezpiecznie użyć.
 4. Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 5. Ceramizer® powoduje wzrost bezawaryjności co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo użytkowania urządzeń.
 6. Chronić przed dziećmi.

BADANIA:

Skuteczność potwierdzona w testach zamieszczonych na www.ceramizer.pl.

SKUTECZNOŚĆ:

 1. Trwałość i efektywność wytworzonej warstwy ceramicznometalowej wynosi około 400 mth. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować Ceramizer® CG2T aby jeszcze przedłużyć jego żywotność.
 2. Stosowanie Ceramizerów® jest w pełni bezpieczne dla każdego typowego i eksploatacyjnie zużytego, ale sprawnego silnika. Stosowanie Ceramizerów® nie powoduje żadnych uszkodzeń silnika.

Ściągnij instrukcję CG-2T (format PDF)