Instrukcja do skrzyń biegów, mostów, przekładni (CB)

Najwyższą efektywność w stosowaniu Ceramizera® uzyskuje się przestrzegając ściśle zaleceń i instrukcji.

 1. Technologia jest przeznaczona do zabezpieczenia nowych i regeneracji zużytych, ale nieuszkodzonych mechanizmów.
 2. Można stosować z każdym rodzajem oleju przekładniowego i stosować do wszystkich rodzajów przekładni i reduktorów.
 3. Zaniżona doza Ceramizera® nie przyniesie oczekiwanych rezultatów obróbki.
 4. Zawyżona (np. 2 x większa) doza Ceramizera® nie powoduje żadnych skutków ubocznych jedynie wydłuża się czas trwania obróbki.
 5. W przypadku wcześniejszego stosowania dodatków do oleju (z molibdenem lub teflonem) zaleca się wymianę oleju z przemyciem mechanizmu przed zastosowaniem Ceramizera®. Inaczej skuteczność ceramizacji będzie zmniejszona a czas obróbki wydłuży się.
 6. Trwałość wytworzonej powłoki ceramicznej wynosi w zależności od warunków pracy urządzenia do 2 lat (przy ciągłej pracy urządzenia) lub do 100 000 km przebiegu.
 7. Ceramizację powierzchni ceramizerem można powtarzać wielokrotnie.
 8. Ceramizer® można stosować do dowolnych urządzeń (również przemysłowych) po wcześniejszej konsultacji z jego producentem.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

 1. Niniejszą instrukcję.
 2. Jeden dozownik łatwo rozpuszczalnego w oleju preparatu o masie netto 4,5 g.

ZALECENIA:

 1. Charakterystycznym objawem początku regeneracji jest zmniejszenie szumu mechanizmu już po kilkudziesięciu kilometrach przebiegu.
 2. W przypadku znacznego zużycia mechanizmów a w szczególności wtedy, gdy podczas regeneracji po przejechaniu 100-200 km zauważamy nieznaczną poprawę pracy mechanizmów zaleca się podwojenie dozy Ceramizera®.
 3. W przypadku, gdy po przejechaniu 100–200 km poprawa pracy mechanizmu nie jest zauważalna – może to świadczyć o dokonaniu błędnej oceny stanu zużycia mechanizmu lub mechanicznym uszkodzeniu urządzenia.
 4. W przypadku zespolonych skrzyń biegów (układów napędowych) – zaleca się podwojenie dozy Ceramizera®.
 5. W przypadku skrzyń biegów i przekładni stosowanych w sporcie motorowym i w ekstremalnych warunkach eksploatacji, zaleca się podwojenie dozy Ceramizera®.
 6. Stosować na każdym etapie eksploatacji, najlepiej bezpośrednio przy wymianie oleju, aby jak najdłużej (do kolejnej wymiany oleju) kontynuować jazdę z ceramizerem.
 7. Stosować przede wszystkim profilaktycznie, dla zabezpieczenia mechanizmów przed skutkami tarcia, przedłużając znacząco ich żywotność i czas bezawaryjnej pracy.
 8. W przypadku wykonania remontu skrzyni biegów, należy przejechać 1000-3000 km od momentu remontu i dopiero wówczas po dotarciu zastosować Ceramizer.
 9. W trakcie całego procesu ceramizacji (1,5 tys. km lub 25 motogodzin) nie wymieniać oleju. Olej wymienić w terminie wymiany.
 10. Stosować razem z Ceramizerem® do silnika, układu wspomagania kierownicy i uszlachetniaczem do paliwa.

INSTRUKCJA DO SKRZYŃ BIEGÓW, TYLNYCH MOSTÓW:

dodatek do oleju skrzyni biegów
 1. Rozgrzać olej w skrzyni biegów, tylnym moście – przejeżdżając kilka km.
 2. Wyłączyć silnik.
 3. Odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni biegów lub korek wlewu oleju do tylnego mostu i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu oleju (przestrzegając wymaganego poziomu oleju).
 4. Zakręcić korek wlewu oleju.
 5. Przejechać jednorazowo odcinek nie mniejszy niż 10 km z prędkością do 90 km/h. oraz 100 – 300 m na wstecznym biegu.
 6. Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 1500 km przebiegu, ale już w normalnych warunkach eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju.

INSTRUKCJA DO REDUKTORÓW:

 1. Rozgrzać olej w reduktorze – uruchomić reduktor na co najmniej 30 min.
 2. Zatrzymać reduktor.
 3. Odkręcić korek wlewu oleju do reduktora i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu oleju (przestrzegając wymaganego poziomu oleju).
 4. Zakręcić korek wlewu oleju.
 5. Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 60 godzin pracy reduktora w normalnych warunkach eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju.

NIE STOSOWAĆ:

 1. Do automatycznych skrzyń biegów.
 2. W sprężarkach śrubowych.
 3. W mechanizmach różnicowych zawierających Szperę lub LSD – są to mechanizmy o zwiększonym tarciu wewnętrznym.

UWAGI:

 1. W przypadku wcześniejszego stosowania dodatków do oleju (z molibdenem lub teflonem) zaleca się wymianę oleju z przemyciem mechanizmu przed stosowaniem Ceramizera®. Inaczej skuteczność obróbki Ceramizerem® będzie zmniejszona a czas ceramizacji wydłuży się.
 2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (np. wyłamany ząb, głębokie rysy, znaczne zużycie itp.) należy naprawić usterki, po czym zastosować obróbkę Ceramizerem®.
 3. Ceramizer® nie regeneruje miejsc gdzie występuje tarcie gumy lub tworzyw sztucznych o metal.
 4. Dozowniki/ strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są uważane także za prawidłowo napełnione.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1.  Produkt jest bezpieczny zgodnie z aktualnymi normami UE.
 2. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 oC. W przypadku gdy temperatura przechowywania przekroczy +40 oC produkt może sedymentować wówczas należy preparat wstrząsnąć i schłodzić do temperatury poniżej +40 oC aby go bezpiecznie użyć.
 3. Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 4. Chronić przed dziećmi.

BADANIA: 

Skuteczność potwierdzona w testach zamieszczonych na www.ceramizer.pl.

SKUTECZNOŚĆ: 

Wytworzone warstwy ceramiczno-metalowe pozostają skuteczne i trwałe na około 100 000 km przebiegu lub 1800 mth. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować Ceramizer® do przekładni.

Ściągnij instrukcję CB (format PDF)